Program

09:30 Köszöntő:  Sipos András (BFL) Koltai András (MELTE),

09:35 A COURAGE projekt ismertetése Horváth Sándor, Apor Péter (MTA BTK COURAGE)

09:40 BEVEZETŐ ELŐADÁS

Fejérdy András: A vallásosság megőrzésének tűrt és/vagy tiltott terei

10:00 ÁLLAMI LEVÉLTÁRAK GYŰJTEMÉNYEI (Levezető elnök: Horváth Sándor)

Szabó Csaba: Az egyházi közösségekre vonatkozó MNL OL-ban őrzött anyagok

Vörös Géza: Az ÁBTL egyházi vonatkozású gyűjteményei és felhasználhatóságuk

Wirthné Diera Bernadett: A “Fekete Hollók” ügy az állambiztonság különböző irategyütteseiben

11:30 Kávészünet

11:45 PROTESTÁNS EGYHÁZAK GYŰJTEMÉNYEI (Levezető elnök: Apor Péter)

Mirák Katalin: Nomen est omen, avagy az Ordass Lajos Baráti kör tevékenysége

Kiss Réka: Tiltott és tűrt pasztoráció a református egyházban: források és a megismerés határai

Holló Péter: A kizárt adventista egyházrész történetével kapcsolatos forrásanyag (1975-1990)

Erdős Kristóf: A pasaréti református ifjúság életének (1956-1970) forrásai

13:15 Ebédszünet

14:30 KATOLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK I. (Levezető elnök: Fejérdy András)

Mihalik Béla: Egy gyűjtemény útjai. A magyar jezsuita levéltár sorsa 1950 után

Koltai András: Török Jenő (OMC Bécs) hagyatéka

Kamarás István: 1989 előtti féllegális vallási élet dokumentumai

Tabajdi Gábor: Cserkészgyűjtemények

16:00 Kávészünet

16:15 KATOLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK II. (Levezető elnök: Koltai András)

Soós Viktor Attila: Hetényi Varga Károly gyűjteménye

Fejérdy András: Lénárd Ödön gyűjteménye

Bögre Zsuzsa: Egyház “Hangja”- Archívum. Oral history élettörténetek gyűjtése.

17:45 – 19:15   KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Balás Béla ny. kaposvári megyéspüspök; Lukács László Sch. P.; Szabó Dániel a Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei felelőse, Tardy László karnagy

Moderátor: Szigeti László

Reklámok