A konferencia témája

A konferencia fő célja, hogy feltárja, milyen szerepet játszottak vallási közösségek és egyházi gyülekezetek gyűjteményei abban, hogy a hivatalos szocialista kultúrától eltérő vallási hagyományok és közösségek fennmaradjanak a mindennapokban. A konferencia nyomán jobban megismerhetővé válnak a vallásos szamizdat és a vallásos műveltség továbbadásának kevéssé ismert gyűjteményei és történetei, a köz-, egyházi és magángyűjtemények (levéltári, múzeumi, fotó-, hang-, képzőművészeti és magángyűjtemények). Az ezredforduló óta jelentősen gyarapodott az egyházak és a kisebb vallási közösségek szocializmus alatti történetét tárgyaló szakirodalom, jó kiindulópontokat nyújtva a további kutatás számára. Ez a konferencia a hangsúlyt kifejezetten azoknak vallás közösségeknek és a működésüket dokumentáló gyűjteményeknek a létrejöttére helyezi, melyek zavaró tényezőt jelentettek az állampárt vagy a belügy számára.

 


eu-flag

A COURAGE hároméves nemzetközi kutatóprogramot (2016—2019) a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs Keretprogramja támogatja a 692919. számú támogatási szerződés keretében. http://hu.cultural-opposition.eu

Reklámok